Prehľad pokynov

Typ Čas vytvorenia Posledná zmena Termín plnenia Tovar Lot (tn) Množstvo (lot) Min (lot) Cena (€) Parita Miesto Menu
Predaj20.02.2019 22:18:1222.02.2019 09:19:48-PosypovaSol-EUR-SPOT_ZZS1257161DDPPrešovský kraj
Nákup20.02.2019 22:21:1720.02.2019 22:21:1725.03.2019PosypovaSol-EUR-MON2570159DDPOkres Sabinov
Predaj20.02.2019 22:19:0422.02.2019 09:25:1125.03.2019PosypovaSol-EUR-MON2580160DDPPrešovský kraj
Predaj15.04.2019 21:10:1015.04.2019 21:10:11-PosypovaSol-EUR-MON2570159DDPOkres Sabinov
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966